Kiezen en Delen, het verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de periode 2022-2026 is beschikbaar. Het is HIER te downloaden. Het programma beslaat 5 hoofd onderwerpen: Groen, Links, Kiezen, Financiën en Delen.