Een aantal jaar geleden besloot ik om kleur te bekennen en niet langer aan de zijlijn te blijven staan maar om me actief te gaan inzetten voor mijn idealen. De idealen van Groenlinks sloten daar goed bij aan en ik besloot lid te worden.

Sinds 1991 woon ik met mijn gezin in Gouda. Ik werk als docent bij de opleiding HBO-ICT van de Hogeschool Utrecht. Ik ben daar o.a. stagecoördinator en studieloopbaanbegeleider. Tot voor kort was ik ook actief in de medezeggenschap. Naast de inhoud van de opleiding vind ik begeleiding van studenten belangrijk: dat iedereen de kans krijgt de opleiding af te maken, ook als het misschien niet altijd mee zit.

Zowel het Groen als het Links van GroenLinks zijn belangrijk voor mij. Ik vind het belangrijk dat we werken aan een duurzame samenleving en dat we de vergiftiging van de natuur en de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. Dat we de overgang maken naar een duurzame economie en niet langer roofbouw plegen op de aarde, waar we allemaal van afhankelijk zijn.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat we ons inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Dat bij het tegengaan van de klimaatverandering de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen. Dat we opkomen voor mensen die dat zelf niet of onvoldoende kunnen. Dat de welvaart meer gelijkmatig verdeeld wordt. En dat we daarbij niet óver de mensen die dit aangaat beslissen, maar die mensen zoveel mogelijk betrekken bij de oplossingen die we kiezen.

Arie is te bereiken op arie.groenenboom@kpnmail.nl en 0640180684.