Klimaatverandering is wat mij betreft een belangrijke uitdaging die ons allemaal aangaat. Voor nu, voor de aankomende jaren en voor de generaties die na ons komen. De gevolgen van klimaatverandering zien we steeds vaker dicht bij huis en niet alleen in werelddelen ver van hier. Ook in Gouda hebben we ermee te maken: met straten en stoepen die na een flinke hoosbui onder water lopen of hitte die 's zomers in de stad blijft hangen. Dat woont niet prettig en daarom moeten we er iets aan doen! Want beton, steen en asfalt houden hitte van de zon vast terwijl groen en water juist zorgen voor afkoeling. Meer stoeptuinen, groene speeltuinen en (school)pleinen, groen-/blauwe daken en groene bermen kunnen ons dus helpen bij het opvangen van dat water en het afkoelen van de stad. Meer groen om ons heen zorgt ook voor een aantrekkelijke buitenruimte waar ontmoeting kan plaatsvinden en waar mensen graag komen voor ontspanning en voor inspiratie.

“ Een ontspannen stad waar iedereen zich welkom voelt ”

En dat brengt mij op het tweede onderwerp waar ik de aankomende jaren in wil investeren. Een andere plek waar ruimte is voor ontspanning en inspiratie: de cultuursector. Wat mij betreft zijn natuur en cultuur essentiële onderdelen van een stad met ontspannen en geïnspireerde inwoners. Net als de natuur zijn het museum, de bibliotheek, het theater en het poppodium plekken waar mensen komen om inspiratie op te doen, om te reflecteren op zichzelf in relatie tot de ander, en om te ontsnappen aan de waan van de dag of de zorgen die ze hebben. Een stad met een sterke cultuursector is een stad waar iedereen zich welkom voelt, waar iedereen gezien en gehoord wordt en inwoners met elkaar verbonden zijn. Cultuur brengt niet alleen leven in de brouwerij maar maakt ook vloeibaar wat verhard is. En dat is juist nu zo belangrijk! Want de gevolgen van de coronacrisis zullen de aankomende tijd zichtbaar blijven. Extra aandacht voor cultuur staat wat mij betreft gelijk aan extra aandacht voor de innerlijke mens die ontspanning en inspiratie nodig heeft.

GroenLinks is een ambitieuze partij waar gelijkwaardigheid voorop staat en racisme en discriminatie bestreden worden. Gelijkwaardigheid is in een stad als Gouda, met inwoners met 130 verschillende nationaliteiten, geen vanzelfsprekendheid. Ik vind het belangrijk dat we oog hebben voor elkaars verschillen en die omarmen, omdat het onze stad zoveel interessanter maakt dan wanneer we allemaal hetzelfde zouden zijn. Ik ben me ervan bewust dat ik het persoonlijk goed heb en dat dit niet voor iedereen zo is. Niets van wat we hebben en kunnen is vanzelfsprekend en zal dat ook niet worden. De Goudse politiek is een plek waar ik me kan bezighouden met zaken die niet perse óver mij gaan, maar mij wel áángaan. Omdat ik het belangrijk vind dat we er voor elkaar zijn als iemand valt. Dat we een ander helpen opstaan om daarna de draad weer op te pakken. En daarmee laten zien hoe gastvrij en mooi Gouda en zijn inwoners zijn.