Afval Scheiden Loont: zo zit het!

De informatiebrief die over Afval Scheiden Loont aan de Gouwenaars is gezonden heeft voor veel verwarring gezorgd. Hilde Niezen geeft nadere uitleg.

Achtergrond

Het Goudse restafval bestaat voor een groot deel uit grondstoffen zoals papier, plastic, GFT en glas. Om die grondstoffen te kunnen hergebruiken moeten we ze van elkaar scheiden. Van ons Goudse GFT wordt bijvoorbeeld groen gas en compost gemaakt. Goed voor het milieu natuurlijk. Maar alle etensresten die in het restafval verdwijnen worden verbrand. Niet alleen is dat slecht voor het milieu, het kost ook nog eens veel meer geld. Betere afvalscheiding loont dus op meerdere manieren: we verminderen de totale kosten en het is veel beter voor het milieu.  

Goudse inwoners scheiden echter nog maar 46% van hun afval. We kunnen dus veel beter. Met Afval Scheiden Loont wil de gemeente Gouda de afvalscheiding stimuleren. Het landelijke doel is om tot 75% afvalscheiding in 2020 te komen.

Een belangrijk uitganspunt in de regeling is het principe: wie het goed doet betaalt minder. .. Immers, afval is een keuze: je kan met een klein beetje inzet heel veel afval scheiden en daarmee zowel milieu als portemonnee sparen.

Hoe ziet de regeling er in Gouda uit?

Nu kennen we een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. Hilde geeft aan dat met Afval Scheiden Loont dit gesplitst gaat worden in een vast deel en een variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt afhankelijk van de hoeveelheid restafval dat je als inwoner ter verwerking aanbiedt.

2018 is een overgangsjaar. Dan bestaat de afvalstoffenheffing die een huishouden moet betalen nog steeds geheel uit een vast bedrag en dat bedrag is €10 minder dan in 2017. Eenpersoonshuishoudens betalen in 2018 €259 en meerpersoonshuishoudens betalen in 2018 €326.

De situatie in 2019 is dat er een vast bedrag voor afvalstoffenheffing moet worden betaald, maar ook een variabel bedrag. Het vaste bedrag is nu al bekend. Dat is €209. Het variabele deel is afhankelijk van wat je het jaar ervoor aan restafval hebt aangeboden.

Hilde geeft aan dat dat verklaart waarom 2018 een overgangsjaar is. Om het variabele bedrag te kunnen berekenen dat in 2019 moet worden betaald gaat de gemeente in 2018 tellen hoe vaak je restafval aanbiedt. Je betaalt dus in 2019 voor het restafval dat je in 2018 aanbiedt. En in 2020 betaal je over het restafval dat je in 2019 aan de gemeente hebt aangeboden enzovoort. Wil je meer weten over de berekeningen klik dan hier.

Om te kunnen bijhouden wat aan restafval in 2018 (en de jaren daarna) wordt aangeboden gaat de gemeente in de loop van dit jaar alle bestaande containers vervangen door een kleinere kliko (140 liter) die uitgerust wordt met een chip die correspondeert met de teller op de vuilniswagen. Voor de ondergrondse containers verandert er niets: met de afvalpas wordt geregistreerd hoe vaak iemand daar afval inwerpt. En voor het deel van de binnenstad waar geen ondergrondse containers zijn komen er betaalzakken.

Uitzending van Kassa: Bronscheiding of Nascheiding?

Het systeem dat we bij Afval Scheiden Loont gebruiken is “bronscheiding”. Burgers scheiden dan zelf plastic, papier, gft en glas zodat het niet met het restafval meegaat.

Bij nascheiding wordt uit het restafval nadat het bij de mensen is opgehaald in een fabriek gescheiden, Dit wordt bijvoorbeeld in Amsterdam gedaan, omdat in grote delen van de stad aparte inzameling van GFT en plastic lastig is te organiseren. Met deze techniek kan een deel van het plastic worden nagescheiden en vervolgens door vergisting groen gas worden geproduceerd. Er blijft echter nog een flinke stroom over die niet meer verder kan worden gescheiden en dus wordt verbrand.

Wil je meer informatie hierover? Klik dan hier.