Samen met ChristenUnie, D66, SP Gouda, PvdA en Gouda's 50+ Partij diende GroenLinks deze motie in. GroenLinks onderschrijft de doelstellingen van de op te richten stichting: het stimuleren van meer toerisme in Gouda en het omliggende gebied, omdat we op die manier kunnen laten zien wat voor prachtige kleinschalige maakindustrie wij in onze omgeving hebben. Bedrijven in Gouda en omgeving leveren wereldberoemde producten af.

Het aantrekken van meer toeristen of het toeristen langer laten verblijven in Gouda mag wat ons betreft geen doel op zich zijn. Als de stichting succesvol wordt, en daar gaan we wel vanuit, dan komen er toeristenstromen op gang die door Gouda en ook het omliggende gebied trekken. Daarom willen we graag een aandachtspunt meegeven aan het college.

Vanuit de provincie zijn er al programma's, zoals de 'Groene cirkel kaas', die erop gericht zijn om te zorgen voor verbetering van aspecten als duurzaamheid, biodiversiteit en toekomstbestendige landbouw. Graag zien we dat we ook onze gemeente accenten meegeeft aan de nieuwe stichting. Het gaat er daarbij niet om dat wij onze partijpolitieke speerpunten in een voorstel willen krijgen. 

Wij kijken graag iets breder en willen heel graag dat er balans komt in de uitvoering van de stichting. Dat het niet alleen gaat om het trekken van zoveel mogelijk toeristen of het zo lang mogelijk vasthouden van toeristen in onze stad. Wij gaan voor het behoud van onze prachtige groene omgeving. En ook dat we vooruitkijken en rekening houden met bodemdaling en agrarische bedrijven die steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Wat ons betreft gaan toerisme, duurzaamheid en een toekomstbestendige landbouw hand in hand.