bevordering Maatschappelijk participatie met een snufje GL

Voortvarend op de vaststelling van het armoedebeleid, is in de gemeenteraad gisteren het voorstel de verordening Maatschappelijke participatie aan genomen. Dat betekent dat mensen met een minimuminkomen tot 120% hiermee over een aantal maanden hun Stadspas kunnen aanvragen. Ook kinderen in deze doelgroep hebben hier baat bij omdat de pas voor hen gratis is en ze veel makkelijker daarmee kunnen deelnemen aan sport, cultuur en schooluitjes. GroenLinks heeft hier mee ingestemd en zelfs een heel klein extraatje kunnen toevoegen met een amendement op het voorstel dat ruimschoots is aangenomen.

Het amendement behelsde dat bij automatische toekenning van de pas aan kinderen niet slechts losse onderdelen van het kindpakket erop geplaatst worden maar automatisch alle onderdelen. Graag hadden we gezien dat de pas makkelijker toegankelijker was aan te vragen door ambtshalve verlening aan de gehele doelgroep cq geen bijdrage van 5 euro per volwassenen. Helaas was hier eerder bij de verkenning van het onderwerp geen draagvlak voor.