Gemeenteraad Gouda heeft uitgewerkt actieprogramma goedgekeurd

Op 8 maart jl. heeft de gemeenteraad van Gouda het actieplan en de bijbehorende 1e begrotingswijziging goedgekeurd. In dit plan heeft het college van B en W het actieprogramma nader uitgewerkt dat de politieke partijen die in het college zitting hebben met elkaar in het najaar van 2016 overeen waren gekomen. Het uitgewerkte plan tref je hieronder aan.