Ruth Noorduyn tijdens een verkiezingscampagne
Ruth Noorduyn tijdens een verkiezingscampagne

Goudse kandidaat voor de provinciale verkiezingen

Ruth Noorduyn is kandidaat bij de provinciale verkiezingen én Gouds GroenLinks-lid. In een interview vertelt ze waarom ze zich kandidaat stelde en waarom de provincie zo belangrijk is voor de leefomgeving van alle mensen in Zuid-Holland.

Waarom heb je je beschikbaar gesteld als kandidaat voor de verkiezingen? 

Ik vind het bestuursniveau van de  provincie erg belangrijk - dat raakt aan onze gehele leefomgeving. Ik wil graag bijdragen aan verbeteringen op die onderwerpen. En ik heb er vertrouwen in dat ik dat kan, vooral omdat het veel onderwerpen betreft waar ik goed in thuis ben. Ook ken ik vrij veel mensen in de provincie die weten wat ik waard ben en die dezelfde idealen nastreven als ik. Die mensen zullen vertrouwen in me hebben dat ik als statenlid een goede bijdrage kan leveren. En ik hoop daardoor dan ook een flink aantal stemmen te krijgen.

Over welke onderwerpen gaat de provincie?

De provincie gaat wat mij betreft over drie hoofdzaken:
1)    Onze leefomgeving. En daar valt heel veel onder! Het gaat over waterbeheer, natuur, een vitaal platteland. Het gaat over hoe de ruimte wordt ingericht. Voor onze regio dus ook over het Groene Hart waar onze woonkernen in liggen. En hoe de bereikbaarheid van die woonkernen is. De provincie gaat dus ook over regionale infrastructuur. Bij die leefomgeving horen ook milieuzaken, zoals geluidhinder of luchtkwaliteit, klimaat en energie. Noem maar op. En natuurlijk de regionale economie. 
2) Als tweede gaat de provincie over woningbouw: hoeveel, waar en wat voor soort woningen.
3) Ten derde gaat de provincie over het openbare bestuur.

Wat wil GroenLinks graag bereiken in Zuid-Holland?

1)   GroenLinks heeft een hoge Duurzaamheidsambitie. Meer groen, natuur en biodiversiteit, b.v. door natuurvriendelijker beheer van water en bermen; Veel minder CO2-uitstoten: in 2030 minstens 55% minder. Net als de klimaatkinderen op het Malieveld, vindt GL dat er genoeg is gepraat: het is tijd om iets te doen! Bijvoorbeeld aanpakken van de industrie, meer ruimte voor duurzame energie-opwek en verduurzaming van de mobiliteit: geen nieuwe vervuilende wegen, wel meer en beter OV en (snel)fietspaden. Ook gaan we verduurzaming van de economie ondersteunen: innovatie naar een circulaire economie waarin veel minder grondstoffen en energie worden gebruikt;
2)  GL wil dat er snel meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Daar is nu een groot tekort aan;
3) En GL wil een open, eerlijke en sociale provincie stimuleren: gelijke kansen voor iedereen.

Veel mensen weten heel weinig van wat een provincie doet. Wat merken mensen eigenlijk van de provincie?

Misschien dat mensen het idee hebben dat ze weinig van de provincie merken, maar mijn opsomming hierboven geeft al aan dat mensen bijna dagelijks met zaken te maken hebben die bij de provincie zijn besloten. Kan ik in mijn eigen provincie een huis vinden om in te wonen? Wordt de lucht schoner of viezer? Krijg ik meer of minder last van vliegtuigherrie? Kan ik op korte afstand van waar ik woon nog lekker een middag de natuur in?

Je bent ook al mee geweest met huis-aan-huis in Gouda, wisten mensen toen dat de verkiezingen er aan komen?

Ja, ik ben langs huizen geweest. Dat is altijd erg leuk, omdat je dan direct van mensen kunt horen wat zij belangrijk vinden. Het is erg stimulerend om te horen dat de meeste mensen dezelfde dingen willen als die GroenLinks ook wil bereiken. Niet iedereen had zich al gerealiseerd dat de provinciale verkiezingen er aan komen, maar zo gauw je dan in gesprek komt over de taken van de provincie geven de meesten aan er eens goed over na te denken en zeker wel te willen gaan stemmen. Natuurlijk hoop ik dat ze dan uiteindelijk bij GL uitkomen, maar dat ze willen gaan stemmen vind ik zelf altijd al een heel positief resultaat. 

Als je snel en makkelijk het hele programma wilt lezen kijk dan op: https://zuidholland.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/page/Verkiezingsprogramma%20GLZuid-Holland_in%20gemakkelijke%20taal%20klein.pdf