Goudse Sportnota met extra GL- kwaliteitscan

Net voor het zomerreces werd nog snel de Sportnota behandeld in de gemeenteraad. Het moest ook want het was door de eerdere bestuurcrisis een jaar blijven liggen. Hoewel vrij beleidsarm was er wel een onderdeel wat ons erg aansprak: het sport-impuls-fonds. Conform ons verkiezingsprogramma is dit bedoeld voor de doelgroep die verder weg staat van participeren in de samenleving. Met dit fonds kunnen kinderen en volwassen met gezondheids-issues meedoen aan reguliere sportbeoefening. Dat is waar GL voor staat. Verder hebben we ook amendement “vitaliteitscan” ingediend om het voorstel Sportnota te verbeteren en deze werd ruimschoots aangenomen.

Met de vitaliteitscan er een extra instrumentarium om de leefbaarheid van sportclubs te meten. Tijdens de behandeling van de sportnota werd duidelijk dat veel clubs moeite hebben op het gebied van voldoende vrijwilligers, bestuurlijkheid en financien. Dat moet inzichtelijker! Te meer ook omdat het sportbeleid het fundament is voor een gezond en fit Gouda de komende jaren. Zo zal jaarlijks beter zicht komen hoe de clubs functioneren en of zij ook een grotere rol kunnen spelen op het gebied van het Sociaal Domein. Daarnaast heeft GL ook een amendement gesteund dat was ingediend door de ChristenUnie om de besluitvorming rond de tariefstellingen voor de sportclubs in de gemeenteraad te behandelen. Zo houden we als gemeenteraad wel in de gaten of het redelijk is wat aan de sportclubs gevraagd wordt. Sport.Gouda komt zo niet in een monopoliepositie en kan niet te hoge eisen stellen aan de clubs.