Groene Hart opnieuw bedreigd?

 
De provincie Zuid-Holland is zeer ambitieus op economisch gebied. Groei staat centraal; daar moet alles voor wijken. Wegenaanleg is een vanzelfsprekendheid. Dit knaagt aan de longen van het Groene Hart. Dat hart wordt steeds grijzer, krijgt last van een infarct. De parallelstructuur A12 wordt via de Randweg Waddinxveen doorgetrokken naar de Hoogeveenseweg. Vanwege de verkeersdruk leggen we extra wegen aan: het wordt daardoor nog drukker. Voor boomkwekers en de regio dè oplossing?
Vredenburghlaan en Bentwoudlaan ontlasten het verkeer in Waddinxveen, maar bedreigen het karakter van Beijerincklaan en Plasweg. Dat leidt tot veel vragen. Is aanleg van de ‘verlenging’ noodzakelijk? Wordt verlies aan groen gecompenseerd? Wat betekent dit voor de geluidsoverlast in het Bentwoud? Wordt het rustiger op de Zijde in Boskoop? Is Hazerswoude-Dorp straks de klos? De MER laat in ieder geval zien dat lang niet alle vragen duidelijk worden beantwoord.
De Verlengde Bentwoudlaan tast het milieu en de leefbaarheid van de regio aan. Nu al is duidelijk dat de aanleg van de weg zal leiden tot een toename van het verkeer. Eenvoudige alternatieven ziet men over het hoofd. De alternatieven die werden gepresenteerd waren bij voorbaat kansloos: een weg aanleggen door natuurgebieden is (gelukkig) onbespreekbaar. Verbeter de bestaande wegen ten noorden van Boskoop. Maak van daar een verbinding naar de Halve Raak. In de plannen voor de N207-zuid wordt al voorgesorteerd op een eventuele verdubbeling.
Alleen een pakket aan maatregelen helpt de regio. Werk aan een ‘blauwe golf’ op de Gouwe om de doorvaart te verbeteren. Dat leidt tot minder brugopeningen. Zorg voor een beter sluitend ov- en fietsnetwerk en verdubbel het spoor tussen Utrecht en Leiden. Kortweg: bied een alternatief voor het autoverkeer. Investeren in de Verlengde Bentwoudlaan is dan niet nodig. Die weg lost een klein probleem op maar creëert een groter. Daar krijgen we spijt van!
Het is maar de vraag of de aanleg van de N207-zuid nog is te stoppen: alle juridische hobbels zijn zorgvuldig dichtgetimmerd, maar … wie niet waagt!
Halvard Jan Hettema
Raadslid PvdA-GroenLinks
Waddinxveen