Huishoudelijke Hulp Toelage moet blijven in Gouda: nu en straks!

Het kind niet met het badwater weggooien. Naar tevredenheid van GroenLinks heeft onze wethouder WMO adequaat gereageerd om zich opnieuw te beraden over de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dat de zorgaanbieders met halvering van uren schermen is natuurlijk geen zomers komkommer-nieuws. Maar we zijn er nog niet met de toezegging van de wethouder. Deze toelage die ooit bedacht was om de bezuinigingen in de WMO te verzachten, is noodzakelijker dan we hebben voorzien als gemeenteraad in Gouda.

Als GroenLinks waren we nooit voor de keuzes die de kabinetten Rutte hebben gemaakt om de zorg op deze manier te reorganiseren. We gaan echter wel uit van de huidige realiteit en de omstandigheden die er nu zijn in onze gemeente Gouda. Dat betekent dus dat veel mensen mee zijn gegaan in het mantra om langer thuis te wonen zoals werd beoogd. Dat heeft als gevolg dat meer mensen gebruik maken van huishoudelijke hulp zoals via de HHT.
Wij willen als GroenLinks nu consequent zijn met huidige aanpassingen in de zorg en daar het beste van zien te maken. Dus willen we een goed functionerend HHT-regeling, die mensen motiveert tot langer thuis wonen met goede, betaalbare hulp heel graag vasthouden. De ontwikkeling dat mensen (on)gewenst langer thuis blijven wonen én tegelijkertijd minder gebruik maken van de WMO-overheidsvoorzieningen, blijkt ook uit de overschotten van gelden. Er wordt minder aangevraagd en minder toegekend in de WMO-zorg volgens de afrekeningen in 2015 en 2016. Daarnaast blijkt dat we minder kosten hebben gemaakt in de WMO als gemeente Gouda omdat er meer is binnengekomen aan eigen bijdragen op de voorzieningen dan we hadden begroot. 
Gelukkig heeft dit college al eerder gezorgd voor lagere eigen bijdrages op de WMO. Daar waren wij als GroenLinks Gouda blij mee. Het neemt niet weg dat er financiële ruimte is om het huidige voorzieningenniveau te handhaven inclusief de HHT. Dat zal ook onze inzet zijn de komende periode om ook vanaf 2018 zowel goede en betaalbare WMO- voorzieningen aan te bieden voor de Gouwenaren die het nodig hebben. Dat is voor ons essentieel ongeacht leeftijd, ernst van beperking en de onmeetbare belastbaarheid van mantelzorgers, die al veel doen voor hun naasten in onze veranderende samenleving. Zeker omdat we weinig vertrouwen hebben in Rutte 2/3 dat de zorg in de verpleeghuizen weer op een acceptabel niveau komt. Los van de landelijke ontwikkelingen in de zorg, GroenLinks Gouda zal zich sterk maken voor de handhaving van de goede hulp en zorg bij Gouwenaren thuis. Want als er geen extra handen aan het bed komen, dan is het voor GroenLinks wel handen af van de HHT.