Het belangrijkste risico bij peilverlaging is het mogelijk droogvallen van houten palen, waardoor de kans bestaat op paalrot. Overigens een risico waar je als eigenaar van een woning op houten palen rekening mee moet houden.

Na een onderzoek van zes jaar door de top van de Nederlandse waterdeskundigen en in nauwe samenspraak met inwoners en belangenorganisaties is besloten het waterpeil precies daar te verlagen waar het nodig is, namelijk alleen in het lage gedeelte van de binnenstad.

In het deel waar het peil wordt verlaagd staan naar schatting ongeveer 60 huizen op palen. In de delen daarbuiten staan er naar schatting ongeveer 1200, dus is ervoor gekozen het mogelijk risico voor de andere delen van de stad uit te sluiten.

Het is jammer dat enkele belangenorganisaties ervoor hebben gekozen doemscenario’s te schetsen, daardoor is mogelijk bij inwoners angst aangejaagd. Gelukkig hebben tijdens de raadsvergaderingen veel inwoners die wat meer op de hoogte zijn van de plannen hun steun uitgesproken voor dit evenwichtige en goed doordachte plan.