Vandaag vergadert de Goudse gemeenteraad over de aankoop van het terrein van KoudAsfalt. Geld zal in deze kwestie waarschijnlijk de doorslag geven. De gemeente heeft weinig geld en sommige partijen vinden dat de overheid niet (of niet als enige) over de brug moet komen om van de KoudAsfaltlocatie een mooie en bruisende plek te maken die van toegevoegde waarde is voor de stad.

Graag vraagt de actiegroep om mee te werken aan een korte enquête op https://nl.surveymonkey.com/s/GOUDasfalt

Daarom willen we aan de hand van een enquête laten zien dat mensen en organisaties niet alleen bereid waren om een handtekening te zetten, maar ook om geld, kennis, vaardigheden en tijd te investeren om de aankoop en exploitatie van het terrein mogelijk te maken.

Een simpel rekenvoorbeeld: als alle 760 ondertekenaars van de petitie gemiddeld € 250,- willen doneren of lenen, kunnen we bijna € 200.000,- op tafel leggen. Zo’n bedrag zal niet genoeg zijn om het terrein te kunnen kopen, maar wellicht wel om de gemeente Gouda te laten zien dat er serieus draagvlak is in de stad voor een plan dat de hele Goudse gemeenschap ten goede komt.

Een snelle reactie is geboden, want aanstaande woensdag beslist de raad. Daarom graag gelijk doorklikken naar de vragenlijst op https://nl.surveymonkey.com/s/GOUDasfalt
Dank alvast! Samen gaan we voor GOUDasfalt!
En stuur vooral deze mail door! Of via Facebook en twitter! #KomOverDeBrug voor @GOUDasfalt !