UITNODIGING

19 november een online bijeenkomst voor leden en sympathisanten PvdA en GroenLinks Gouda

Gouda in actie voor een CO2 –neutrale, aardgasvrije toekomst! Dat is de kern van het plan wat de gemeente Gouda onder leiding van onze GroenLinks wethouder Hilde Niezen heeft opgesteld. Dit plan, de TransitieVisieWarmte TVW is onlangs gepubliceerd. Doel van alle inspanning is de reductie van CO2 door middel van een duurzaam alternatief voor aardgas voor verwarming en koeling van de huizen en gebouwen. Dit willen we uiterlijk 2040 geregeld hebben.

8 december zal de gemeenteraad zich uitspreken over dit plan. Als voorbereiding op dit besluit gaan de fracties van PvdA en GroenLinks graag in gesprek met de leden. Op de bijeenkomst van 19 november starten we met een beknopte introductie over de TVW, zodat je ook als je geen tijd hebt om het plan door te nemen in hoofdlijnen weet hoe Gouda de warmtetransitie gaat aanpakken.

Daarna gaan we de verdieping in: twee goed geïnformeerde leden zullen het plan kritisch beschouwen. Wat vinden zij sterk, waar liggen de kwetsbaarheden, welk accent of uitwerking vinden zij nodig?

Hierna discussie met allen, onder leiding van Ruth Noorduyn, Gouds GroenLinkser, ervaren en deskundig gespreksleider.

De discussie gaat over twee vragen:

  1. welke suggesties wil je meegeven aan de fracties voor de besluitvorming over de TVW op 8 december.
  2. hoe kunnen we meer inwoners enthousiast krijgen voor het besparen van energie, het isoleren en het op den duur aardgasvrij maken van hun woning

Kortom, heel Gouda in actie voor een CO2 –neutrale, aardgasvrije toekomst. Hoe krijgen we dat voor mekaar?!

AANMELDEN Aanmelden per email bij secretaris@groenlinksgouda.nl (Lars Nooij) of bij antekiro@gmail.com (Peter van Diessen). Na aanmelding ontvang je het programma en een link voor de bijeenkomst. Graag bij aanmelding je naam en partij vermelden.

Meer weten? In de bijlage tref je de TVW (publieksversie) en een overzicht van de zienswijzen: reacties uit de stad op het plan.

Dus zet in je agenda: 19 november 20 – 21.30 uur, informatie- en discussiebijeenkomst over de TVW, het plan dat ons in 2040 duurzame warmte en koeling brengt.