Mobiliteitsplan van Gouda: suggesties en aanmerkingen zijn welkom

Het Goudse college heeft een nieuw (ontwerp)mobiliteitsplan gemaakt. Dit plan gemaakt onder verantwoordelijkheid van onze wethouder Hilde Niezen nadert de afronding. Het plan is besproken met organisaties en belangengroepen, maar nu kan iedereen in Gouda er zijn zegje over doen.Tot uiterlijk 17 maart kun je je suggesties en aanmerkingen sturen naar mobiliteitsplan@gouda.nl. Het college zal alle reacties beoordelen en zo nodig overnemen. Het plan wordt vervolgens door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd voor bespreking en besluitvorming.

In het (ontwerp) mobiliteitsplan 2017-2026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Daarbij is een goede balans gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid.