Hoe kunnen we Gouda nog mooier, groener en socialer maken? We gaan graag met inwoners in gesprek om antwoorden op die vraag te vinden. Daarom organiseren we Thuis bij de fractie: huiskamerontmoetingen bij één van de fractieleden thuis.

We hopen dat jullie met de fractie mee willen denken over de concrete uitwerking van de plannen. De huiskamerontmoetingen vinden plaats op
 4 oktober bij Rolf van der Mije in Gouda Centrum en West, 18 oktober bij Annemiek Mul in Gouda Noord – en bij Mohamed Amessas in Gouda Oost op een nog nader te bepalen datum 

(let op: De aangekondigde avond bij Mohamed in Gouda Oost op 20 september wordt verplaatst. Dit in verband met de Gouwedialoog die op dezelfde avond is gepland, in Nelson Mandela Centrum).

Elke avond gaat over een ander deel van Gouda. Wat maken jullie mee? Wat gaat er goed in de wijk? Wat is nodig? Wat kan GroenLinks daarin (gaan) doen? De fractie zal vertellen wat de plannen zijn van het college en de fractie voor de buurt. Thuis bij de fractie gaat over kennis maken, informatie uitwisselen, plannen smeden, de stad groener en socialer, een beter contact tussen stad en bestuur: het kan wél, ook in Gouda!

Inmiddels hebben alle Goudse leden van Groen Links via de mail een uitnodiging gekregen voor de avond in het eigen stadsdeel: GoudaOost/Gouda Centrum en West/Gouda Noord. Wil je er graag bij zijn, maar ben je verhinderd op deze avond, kom dan naar één van de andere avonden. Voor deze avonden nodigen we ook wijkbewoners uit die actief zijn en een belangrijke rol vervullen in jouw stadsdeel. Ken jij deze mensen? Geef het aan ons door, dan nemen we contact met ze op.

Meld je aan
Kom je ook? En neem je je buren mee? Meld je aan bij de gastheer via rolfvandermije@gouda.nl of gastvrouw via annemiek.mul@gouda.nl