Oproep aan inwoners,ondernemers en bestuurders van Gouda

Oproep voor noodopvang vluchtelingen/migranten en betrokkenheid van Goudse burgers    

Afgelopen week heeft het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers een oproep gedaan aan gemeenten en particulieren om te helpen met noodopvang voor vluchtelingen en migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika in verband met de enorme toestroom daarvan ten gevolge van de oorlog die daar gaande is.
In ons verkiezingsprogramma roepen wij al jaren op om ook in Gouda asielzoekers op te vangen. De tijd is er nu naar om als Rijksoverheid en gemeente de handen ineen te slaan, over politieke meningsverschillen heen te stappen en hen die het hard nodig hebben te helpen door opvang te bieden. Gouda is van oudsher een tolerante stad die vervolgden en andersdenkenden onderdak bood. Laten we die traditie als stad voortzetten en ook nu de opvang en steun bieden die nodig zijn.

Als GroenLinks Gouda doen wij bij dezen een oproep aan iedereen in Gouda om bij te dragen aan de enorme uitdaging waar het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers op dit moment voor staat.
Er zijn altijd mogelijkheden om in uitzonderlijke gevallen uitzonderlijke maatregelen te nemen. Wij zijn van mening dat dit zo’n uitzonderlijke situatie is. Uiteraard denken wij graag mee met particulieren, ondernemers en gemeentebestuur over de mogelijkheden voor noodopvang en andere manieren die een normaal bestaan voor deze grote groep getroffenen een stapje dichterbij brengen. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en fractie van GroenLinks Gouda,
Tim Geluk – van den Burg
Michel Klijmij – van der Laan