Snelle uitwerking van Participatiewet in Gouda is nodig in 2017

Met wederom tekorten op de middelen voor de uitvoering van de Participatiewet in 2016 en nog geen ferme plannen voor een toekomstbestendig Promen, heeft GL in de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar ingestemd met diverse voorstellen voor verbetering. Er lag een voorstel vanuit het college om bij het rijk compensatie te vragen voor de tekorten op de Participatiewet. Door mee te werken aan een SP-amendement heeft GL gezorgd dat er meer aandacht is voor experimenten met dagbesteding en talentontwikkeling.

Daarnaast heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de zienswijze die de gemeente indient bij Promen over zijn ondernemingsplan.  GL ziet een duidelijke rol  voor Promen bij de uitvoering van de Participatiewet vanwege het daar aanwezige Werk- en Ontwikkelcentrum. Naar de smaak van GL mag dit steviger worden ingebed bij Promen omdat dit een verdienmodel kan zijn. De traditionele taken van Promen met teruglopende rijksmiddelen in de WSW kunnen dan gecontinueerd worden. De raad moet keuzes gaan maken. Dat is nodig zodat Promen weet wat het te doen staat de komende jaren. Wederom met een amendement heeft GL vastgelegd dat de gemeente Gouda voor de zomer van 2017 hierover duidelijkheid geeft aan de directie van Promen en andere deelnemende gemeenten.