Uitgewerkt actieprogramma: goed werk!

Goed werk! Dat zei fractievoorzitter Michel Klijmij-van der Laan over het door het college uitgewerkte actieprogramma en bijbehorende begrotingswijziging tijdens het debat hierover op 6 maart jl. in de Goudse gemeenteraad. Lees hier zijn gehele bijdrage.

Voorzitter,

Ik zal beginnen met de management summary van mijn bijdrage over het actieprogramma

“Goed werk!”

Dan nu de uitgebreide versie, zoals gebruikelijk onderverdeeld in onze kernthema's groen, sociaal en verdraagzaam.

Op groen is er extra focus op duurzaamheid in Westergouwe en meer geld om gevaarlijke fietsroutes en andere mobiliteitsknelpunten aan te pakken. De extra focus op aanpakken van leegstand zorgt er ook voor dat de beperkte ruimte in Gouda duurzaam wordt gebruikt.

Op sociaal zien we meer menselijke maat in de zorg met bredere en integrale toegang, een snelle invoering van een stadspas en de nodige modernisering van de sociale dienst waar meer naar de talenten van mensen moet worden gekeken. Voor wat betreft de fraude-aanpak willen we wel meegeven dat dat moet focussen op écht misbruik, en niet op mensen die door ingewikkelde formulieren of regelingen buiten hun schuld een foutje maken. Er komen meer sociale- en middenhuurwoningen die hard nodig zijn voor deze stad.

Bij verdraagzaamheid kijken we uit naar het programma Kracht van de Samenleving, omdat de samenleving vraagt om samenhang, om de polarisatie tegen te gaan. De lat voor dit programma ligt daarmee ook hoog, zeker ook bij thema's als integratie en discriminatie.

Een thema dat verbindt is cultuur, en we zijn dan ook blij dat er geld vrij komt om de goede culturele infrastructuur van Gouda overeind te houden. Ook sport kan daaraan bijdragen. We verwachten dat de extra sportgelden beschikbaar komen ook worden ingezet om sportdeelname te stimuleren voor kinderen met bewegingsarmoede en mensen met een beperking.

Wat betreft de budgetten voor veiligheid: we hopen dat het bij de minister onder de aandacht wordt gebracht dat het in Gouda blijkbaar nodig is om extra surveillance in te huren, en er dus te weinig politie voor onze stad is. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat dit nodig is. We kijken hoopvol naar de verkenning van de Amsterdamse PIT-aanpak. Veiligheid bouw je van onderaf op en begint met preventie.

Kortom, voorzitter, een mooie doorvertaling van het actieprogramma met herkenbaar GroenLinks-signatuur, en veel dank aan de collega's in Raad en College die deze vruchtbare samenwerking mogelijk maken.