Op 18 maart zijn er verkiezingen voor de waterschappen. Water Natuurlijk organiseert daarom op zaterdag 28 februari een wandeling langs belangrijke waterwerken in Gouda. Een wandeling voor Gouwenaren onder leiding van de lijsttrekker van Water Natuurlijk Rijnland: Martine Leewis.

Vrijwilligers van “Gouda Sterk aan de IJssel” geven bij de Havensluis een toelichting op de wensen en de plannen om de waterverbinding tussen de Hollandse IJssel en de Haven van Gouda te herstellen. “Gouda Sterk aan de IJssel” is een breed gedragen initiatief van Goudse burgers die zich inspannen voor het behoud en herstel van het historische water van Gouda.

Oók het Hoogheemraadschap Rijnland (het waterschap van Gouda) speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze wens, vanwege de koppeling met de plannen voor het veiliger maken van de IJsseldijk.

Voor de Gouwenaren, die zich betrokken voelen bij de rijke waterhistorie van hun stad, zijn de verkiezingen van 18 maart de gelegenheid om zich uit te spreken. 
Laat je daarom tijdens de wandeling op 28 februari informeren over wat het waterschap doet en waarom het belangrijk is om je stem uit te brengen!

Water Natuurlijk maakt zich binnen het hoogheemraadschap Rijnland sterk voor Gouda en omgeving:

  • waterkwaliteit en ecologie van de Reeuwijkse plassen: om de waterkwaliteit en ecologie van de Reeuwijkse plassen te verbeteren wordt van de Reeuwijkse plassen een zelfvoorzienend watersysteem gemaakt, met zo min mogelijk aanvoer van voedselrijk water vanuit de omliggende polders. Overtollig water uit de polder Goudse Hout wordt daarom niet meer afgevoerd naar de Reeuwijkse plassen, maar kan sinds kort met 2 nieuwe gemalen en persleidingen worden afgevoerd naar de Hollandse IJssel. Het resultaat: schone en mooie plassen, voor planten, vissen en vogels én voor recreanten (zwemmen zonder gevaar voor blauwalg).
  • beschermen van de Goudse binnenstad tegen groeiende wateroverlast door de inklinkende veenbodem: “Stevige stad op slappe bodem” is de naam voor de innovatieve plannen om de Goudse binnenstad te beschermen tegen wateroverlast door de inklinkende veenbodem. Veel historische panden in de Goudse binnenstad zijn niet onderheid; andere panden zijn gefundeerd op houten palen. Het waterpeil van de stadsboezem kan hierdoor niet verder omlaag: niet-onderheide bouwwerken verzakken en houten funderingen verzwakken door paalrot. Rijnland werkt mee om dit te voorkómen.

Met middelen uit het Deltaprogramma werken Rijnland, de gemeente Gouda, samen met kennisinstituten, huiseigenaren en bedrijfsleven aan een toekomstbestendige aanpak van de problemen door de slappe bodem. Het gaat om onconventionele maatregelen zoals grondwaterbeheer gekoppeld aan het riool, nieuwe technieken om oude funderingen te ondersteunen en een ruimtelijke inrichting die adaptief is aan het veranderend klimaat.

Praktisch

  • zaterdag 28 februari 2015
  • Aanmelden mag; het hoeft niet.
  • Vertrek om 10.30 uur vanaf de Goejanverwelledijk ter hoogte van de Waaijersluis (met de auto te bereiken door de borden naar de begraafplaats IJsselhof te volgen en voorbij de ingang te rijden tot aan het eind van de begraafplaats, vlak voor de Waaijersluis. Daar is parkeermogelijkheid).
  • Aansluiten vanaf 11.30 uur bij de Havensluis voor het verhaal over Gouda Sterk aan de IJssel kan ook!

Meer informatie en aanmelden

Marion van Leeuwen, Gouds kandidaat voor Water Natuurlijk Rijnland
T 06 10 51 98 32
vanleeuwenmjw@gmail.com

 

 

Water Natuurlijk     is de waterschapspartij die gezond en aantrekkelijk water wil, juist ook voor stadsbewoners.

Water Natuurlijk     ziet verantwoord waterbeheer niet los van de samenleving en maakt zich sterk voor het zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorie van het water. 

Water Natuurlijk     is de grootste waterschapspartij van Nederland en maakt in het Hoogheemraadschap (*) Rijnland deel uit van het dagelijks bestuur.

Water Natuurlijk     is in 2008 opgericht door o.a.: 
Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland 
en wordt ondersteund door: 
Vlinderstichting, Waddenvereniging, De Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, KNNV, RAVON, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, IVN, veel regionale en lokale groene en blauwe organisaties & door: 
D66 en GroenLinks.

Kijk voor meer informatie over Water Natuurlijk op:
http://www.waternatuurlijk.nl/rijnland/

 

(*) In Zuid- en Noord Holland worden de waterschappen die aan zee liggen hoogheemraadschap genoemd)