“ "Ik wens de inwoners van Gouda een mooie groene stad toe waarin iedereen zich veilig kan voelen." ”

De term open samenleving heeft voor mij een concrete betekenis. Ik ben opgegroeid in Naumburg (Oost-Duitsland) en ik heb in Erfurt, Salamanca (Spanje) en in Nijmegen geleefd en gewerkt. Op deze plekken heb ik verschillende samenlevingen en maatschappelijke uitdagingen ervaren. Vanuit mijn studie over taal, filosofie en religie heb ik mij verder theoretisch verdiept in maatschappelijke ontwikkelingen.

Sinds twee jaar woon ik met mijn gezin in Gouda - lekker rustig tussen de groten steden. Op dit moment ben ik werkzaam bij Bureau de Helling - het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Ik vind dat elke bestuurlijke maatregel moet kloppen voor mens en natuur. Maatregelen mogen niet ten koste gaan van kwetsbare mensen.

Ik geloof in een open samenleving. Waar ik opgroeide heb ik een samenleving zien veranderen van een ondemocratisch strak georganiseerd systeem met weinige ruimte voor individuele vrijheden tot een samenleving waar veel mensen op zoek zijn naar hun plek. Net als wij hier in Gouda willen zij er bij horen en gezien worden. Als dat lukt kunnen wij open staan voor anderen en durven wij veranderingen aan.

Ik wil als gemeenteraadslid eraan werken dat zoveel mogelijk burgers betrokken zijn bij hun directe leefomgeving. Tegelijk wil ik voor mensen opkomen wier stem minder goed gehoord wordt.

Mijn ambitie is om met inwoners van Gouda in gesprek te blijven over wat zij belangrijk vinden, want ik verdiep mij graag in opvattingen en manieren van leven van medemensen. Ik wens de inwoners van Gouda een mooie groene stad toe waarin iedereen zich veilig kan voelen.

  • Ruimtelijke ordening & omgevingswet