“ Natuurlijk zijn er veel manieren om je maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Voor Hilde Niezen is dat de lokale politiek. ”

Hilde Niezen: "Gemeentes hebben veel problemen en weinig geld. Voor GroenLinks draait gelukkig niet alles om geld. Voor ons draait het om mensen. Al die verschillende Gouwenaren zijn het echte kapitaal van de stad."

Hilde is in 1967 geboren in Groningen. Na enige omzwervingen is ze in 1990 in Gouda komen wonen. Nadat ze een aantal jaren in de automatisering heeft gewerkt ging ze op zoek naar maatschappelijk relevante bezigheden, en ze ruilde haar baan in voor vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk. Een functie als bestuurslid bij GroenLinks Gouda zorgde ervoor dat ze geinteresseerd raakte in de lokale politiek. In 2006 werd ze gekozen als gemeenteraadslid voor GroenLinks, van 2007 tot 2014 was ze fractievoorzitter en sinds 2014 wethouder.

Zie ook https://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Burgemeester_en_wethouders/…

  • Klimaat (water, groen en bodemdaling)
  • Duurzaamheid en energie
  • Stedelijk beheer en mobiliteit
  • Natuur, milieu en dierenwelzijn
  • Bewonersparticipatie en -initiatieven