De gemeente zet zich in om de komende vier jaar 600 extra sociale huurwoningen realiseren voor deze doelgroepen, waarvan 80 eenheden voor wonen met begeleiding (beschermd en beschut wonen).

De gemeente faciliteert groepswonen en is creatief in het ontwikkelen van woon/zorg-projecten en benut daartoe allerlei soorten gebouwen en locaties die met relatief geringe inspanning beschikbaar gemaakt kunnen worden.