De huisvesting van de scholen dient goed te zijn: duurzaam, energiezuinig en geschikt voor de verdere ontwikkeling naar Integraal Kindcentrum (IKC). Schooluitval en discriminatie op scholen pakken we aan, stageplekken zijn er voor iedereen.

Wij willen minder schooluitval en stimulering van duurzame scholen/accommodaties. Discriminatie op scholen pakken we aan en de stageplekken zijn er voor iedereen. Wij streven naar een Integraal Kindcentrum (IKC), waar de voorzieningen geïntegreerd zijn en het uitgangspunt is: één locatie, één leiding, één pedagogische visie.

We zien graag dat de aansluiting van MBO-opleidingen op de arbeidsmarkt beter worden, met name in de zorg, welzijn en ‘groene’ techniek.

Huiswerkbegeleiding zou financieel haalbaar moeten zijn voor iedereen, dus juist ook voor kwetsbare groepen.

Waar zijn we trots op

  • GSG Leo Vroman als een duurzame school die fungeert als een voorbeeld voor de rest.
  • Goudse Waarden kiest voor een duurzame locatie.
  • De Weekendschool vormt een aanvulling op het onderwijs in de bovenbouw van de basisschool en is daarmee een succesformule voor leerlingen om de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs.
  • De brede school heeft een belangrijke rol bij het ontdekken van talenten bij kinderen
  • Heel veel scholen hebben een groen schoolplein, of hebben plannen om hun plein te vergroenen.