Jongeren in armoede hebben steun nodig. Wij willen dat er geen jongeren met schulden rond lopen, dus extra aandacht voor de risicogroep jongeren. Om deze jongeren te kunnen helpen, willen we een Jeugdfonds. Ook steeds meer ZZP’ers hebben problemen en kunnen geen beroep doen op hulp. Dat moet anders en beter.

Schuldhulpverlening lossen we samen op, door een intensieve samenwerking aan te gaan met allerlei vrijwilligersorganisaties. Met andere woorden: wij zijn voor een laagdrempelige schuldhulpverlening in de buurt en in de wijk.

Werkzoekenden hebben ruimte nodig in plaats van zinloze verplichtingen. Wij willen experimenteren met een vorm van basisinkomen.

 

Waar zijn we trots op

  • Betrekken van het maatschappelijk veld bij het ontwikkelen van armoedebeleid
     
  • Schuldhulp in eigen hand en vanaf heden zelf uitvoering geven
     
  • Invoeren van Stadspas voor alle inwoners met een laag inkomen
     
  • Invoeren van Kindpakket voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen