De gemeente stelt een Noodfonds Energiearmoede in om afsluiting van gas en licht door betalingsproblemen te voorkomen. Maar dat betekent nog niet dat we de lokale lasten moeten verhogen. Ook de afgelopen 4 jaar heeft de gemeente inwoners ondersteund bij het verduurzamen van hun woning zonder dat we daarvoor de lasten hoefden te verhogen.

We willen ervoor zorgen het Rijk voldoende subsidies verstrekt. De gemeente lobbyt intensief voor toereikende financiële ondersteuning door het Rijk. De gemeente zorgt voor eerlijke verdeling van rijkssubsidies voor isolatie van de woningen en geeft extra subsidie en goedkope leningen aan inwoners die niet zelf de lasten kunnen dragen.

De gemeente maakt afspraken met de woningcorporaties om de energietransitie voor huurders zo soepel mogelijk te laten verlopen zonder verhoging van de woonlasten. De verduurzaming van de sociale woningen moet zo snel mogelijk gaan, door met de woningcorporaties een zo hoog mogelijke ambitie af te spreken over wanneer het hele bezit is aangepakt.

De gemeente zet in op afspraken met particuliere verhuurders om de energietransitie voor huurders zo soepel mogelijk te laten verlopen zonder verhoging van de woonlasten. De verduurzaming van de huurwoningen moet zo snel mogelijk gaan door in te zetten op het afspreken van een zo hoog mogelijke ambitie over wanneer het hele bezit is aangepakt.