GroenLinks wil meer ruimte voor initiatieven van Gouwenaars die de stad beter, mooier en leuker maken. We willen experimenteren met andere vormen van zeggenschap die burgers – van jong tot oud - meer invloed geven op belangrijke beslissingen. We vinden het beter dat bewoners vooraf invloed kunnen uitoefenen dan inspraak achteraf. We willen nieuwe vormen van zeggenschap, ook bij belangrijke beleidskeuzes. Daarom stimuleren we burgerparticipatie en willen we meer verbinding tussen inwoners en bestuur van Gouda. Dat kan offline (bijvoorbeeld bijeenkomsten) en online (digitale platforms).

In Buurt Bestuurt bepalen bewoners van Plaswijck de inzet van politie en toezicht voor veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Dit initiatief dient te worden uitgebreid over de hele stad. Ambtenaren zoeken actief contact met de Goudse gemeenschap en we willen dat iedereen zich welkom voelt in het Huis van de Stad. En we moedigen bewoners aan hun Right to challenge uit te oefenen. Onze overtuiging is dat overheid en burgers samen de stad maken.

 

Waar zijn we trots op

  • Gouwenaars hebben het initiatief voor het Singelpark: een doorlopend park rondom de binnenstad. De gemeente ondersteunt en werkt mee
  • Burgerinitiatief GOUDasfalt maakt van het voormalig Koudasfalterrein langs de Hollandse Ijssel een levendige plek waar mensen kunnen wonen, ondernemen en recreëren. Met mooie plannen voor een zomerstrand en het Riverdale-dancefestival (26 mei 2018)
     
  • De Stichting GoudApot verleent subsidies aan initiatieven van inwoners om straat wijk stad mooier beter leuker te maken
     
  • De gemeente heeft de plannen voor de ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied aangepast na gesprekken met bewoners