Rick Beumers

Schone lucht, natuur & water

Groen, water en schone lucht zijn van levensbelang.

De piekbuien en hitte in ons veranderende klimaat kunnen we alleen opvangen als we veel meer groen en water in de stad brengen. GroenLinks wil hier veel geld voor uittrekken. We willen ook kijken naar de kwaliteit van het groen: geen wegkwijnende boompjes met te kleine boomspiegels maar kwalitatief groen met ecologische waarde. Onze parken hebben ook groot onderhoud nodig. Door de zakkende bodem is het op sommige plekken lastig om bomen en gazons in stand te houden. Hier willen we, afhankelijk van de plek, kiezen voor vernatting, of investeren in regelmatig ophogen. Wij ondersteunen initiatieven zoals het Singelpark en zoeken creatief naar mogelijkheden voor meer wateropslag in de stad. Ons historische watersysteem was zo gek nog niet, we zoeken naar kansen voor historisch water en de Havensluis.

 

Waar zijn we trots op

 • We hebben een Groenfonds ingesteld en daarmee gaan we versteende plekken in de stad vergroenen
   
 • Het Singelpark is een geweldig burgerinitiatief dat alle ruimte moet krijgen om de ring rondom de binnenstad groener en leefbaarder te maken
   
 • Operatie Steenbreek is begonnen: tegels uit de tuinen en groen erin
   
 • Ecologie en stadsnatuur worden door onze stadsecoloog beschermd. We zijn heel trots op de prachtige bloemrijke bermen en natuurvriendelijke oevers in de stad
   
 • Heel Holland zakt: Het probleem van bodemdaling is nu echt geagendeerd er wordt naar oplossingen gezocht voor de gevolgen in de stad
   
 • Langs de Hollandsche IJssel versterken we de dijk op een hele innovatieve manier, zodat omwonenden daar zo min mogelijk last van hebben, maar wel een sterkere dijk krijgen

Bekijk ons programma

Het is tijd voor verandering. Samen met iedereen in Gouda willen we de stad nog mooier maken. Doe je mee?

Verkiezingsprogramma 2018