Wat blijkt? Voor vrijwel alle gemeenten in onze provincie (landelijk gebied of stad; groot, middel of klein) is de wachttijd voor een gewone rit 1 uur.

GroenLinks staat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Of het nu gaat om werk, dagbesteding, winkelen, sporten, of om het zien van vrienden en familie, het bezoeken van de stad of het vinden van ontspanning in de natuur, het zijn bestemmingen waarvan we willen dat die voor elke Gouwenaar toegankelijk zijn.

Niet iedereen is in staat om zich op eigen gelegenheid door de stad en regio te verplaatsen. Denk hierbij aan ouderen die slecht ter been zijn, mensen met een beperking of een chronische ziekte. Voor de mensen die vanwege fysieke of mentale beperkingen niet met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen, heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om een alternatief te verzorgen. Dit wordt doelgroepenvervoer genoemd of collectief vervoer.

Een wachttijd van 4 uur betekent niet alleen dat er geen ruimte is voor spontane uitjes. Bij plotseling opkomende vragen moet uitgeweken worden naar (dure) taxi’s of naar het eigen netwerk. Een deel van deze doelgroep heeft echter een klein netwerk, waar een eigen auto met chauffeur niet zomaar beschikbaar is. Minimaal 4 uur van tevoren reserveren betekent ook dat gebruikers - die vaak kampen met een zwakke gezondheid - lang van tevoren moeten beslissen hoe lang ze erop uit willen. Als tijdens het uitstapje blijkt dat men het niet goed kan volhouden, is er geen mogelijkheid om de ophaaltijd te vervroegen (of te verlaten als het juist wel goed gaat).

Een wachttijd van 4 uur vindt GroenLinks niet acceptabel. Daarom hebben wij een raadsbespreking met de wethouder aangevraagd om haar te bevragen over de plannen voor de komende jaren. Voor de huidige aanbesteding kunnen de voorwaarden zeer waarschijnlijk niet meer aangepast worden. Maar GroenLinks Gouda vindt dat dit in de toekomst beter geregeld moet zijn. De wethouder gaat nu in kaart brengen welke financiële en juridische mogelijkheden daarvoor zijn.

Want dat in onze regio de drempel om mee te doen 4 keer zo hoog is dan in alle andere gemeenten om ons heen, dat kan toch eigenlijk niet?!

(Onderzoek naar wachttijden met dank aan Tim van der Toorn, stagair 2e jrs Bestuurskunde EUR)

Wachttijden in Zuid-Holland
Overzicht wachttijden in de provincie