Hierbij de spreektekst van ons raadslid Annemiek Mul, indiener van de motie.

Motie: Naar een concreet plan voor uitvoering van het VN-Verdrag Handicap

Als je doof bent, extreem angstig, een dwarslaesie hebt, verstandelijk beperkt bent of kampt met een ernstige chronische ziekte, dan is het verdraaid lastig om op gelijke voet mee te doen in de samenleving. Dat inzicht heeft in 2006 geleid tot het VN-verdrag voor mensen met een beperking, kortweg VN verdrag Handicap. 10 jaar later, in 2016 heeft Nederland dit verdrag geratificeerd en daarbij een belangrijk rol gegeven aan gemeenten om het verdrag te implementeren.

Een eerste tussenstand van de effecten van deze ratificatie in 2019 laat voor Nederland een tegenvallend resultaat zien: op alle levensgebieden is de situatie van mensen met een beperking achteruit gegaan[1][2]. De verklaring hangt samen met landelijke ontwikkelingen, maar ook met achterblijvende beleidsontwikkeling, zie bijvoorbeeld het onderzoek van de vereniging van rekenkamers uit 2019[3]. September 2020 hebben 65 van 355 gemeenten het verdrag verankerd in hun beleid, veelal in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda. Gouda zit in de volggroep van ca. 30 gemeenten die een agenda aan het voorbereiden zijn[4].

Als onze gemeente hiermee al bezig is , waarom dan toch een motie? Is die niet overbodig? Wij denken van niet. Want kennelijk is het voor gemeenten erg lastig om de stap te maken van afspraak naar actie; van ratificatie van een verdrag naar de concrete uitwerking in een plan, als tussenstap naar concrete maatregelen. Aan politieke wil ontbreekt het in onze gemeente niet: reeds in februari 2016 heeft onze raad met brede steun een motie van de PvdD aangenomen die het college vraagt om najaar 2016 een concrete uitwerking van het Verdrag aan de raad voor te leggen. Dat is 4 jaar geleden. Nog steeds is er geen plan. Het voornemen om een Lokale Inclusie Agenda te maken is nu terug te vinden in de nieuwe beleidsnota Iedereen kan meedoen; de oplevering daarvan is gepland voor 2021 (zie Programmabegroting 2021, p.30).

GroenLinks en PvdA willen met deze motie raad en college bewust maken van de traagheid van dit proces en tevens de urgentie van toepassing van het VN-verdrag onderstrepen. De motie geeft het college de opdracht om de doelgroep goed te betrekken bij de uitwerking van het verdrag en stelt dat een concreet plan binnen 12 maanden wordt voorgelegd aan de raad, ter goedkeuring. Dit om als raad nauw betrokken te blijven en onze verantwoordelijkheid waar te maken voor de implementatie van het VN-Verdrag handicap in onze stad.

Wij hebben 28 oktober 2021 reeds in onze agenda’s gemarkeerd!

Met dank aan mede indieners SP, PvdD en Gouda’s 50+ partij,

Annemiek Mul, GroenLinks en Sophie Heesen, PvdA

Motie op het Raadsinformatiesysteem

 

[1] https://iederin.nl/wp-content/uploads/2019/12/Schaduwrapport-VN-verdrag…

[2] https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap

[3] https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/veel-gemeenten-laks-met-vn-verdrag-handicap.11297065.lynkx

[4] https://gis.vng.nl/v2/?t=3&key=1c0bruDIbhOJwOGShRw8r-X4EAtaq8NcHC5k2oLpX2iU&jaar=2020